Địa chỉ

43D ĐƯỜNG SỐ 160
Tăng Nhơn Phú A, Q9, HCM

Điện thoại

0918 078 846

Email

congtyhaa@gmail.com